riadmadinamayurqa และทีมงาน ขอเอาใจสาวกที่หลงใหลการช็อปปิ้ง การซื้อของฝากเป็นชีวิตจิตใจ ที่จะไม่พลาดการช็อปไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน เลยขอพาทุกท่านเริ่มต้นจากการมา ทัวร์ญี่ปุ่น กันเป็นที่แรก